Kölaboda
VATTENSTÅND, m:#.##
FLÖDE, m3/s:#.##
KALKDOS, g/m3:#.##

VERKLIG KALKDOS, g/m3:#.##
VERKLIG DOSERING, kg/h:#
ANTAL VARV:#

MANUELLT VATTENSTÅND:#
MANUELLT VATTENSTÅND, m:

KVAR I SILON, ton:#.##
MAX I SILON, ton:#.##

silo

LARM
BESTÄLLNINGSNIVÅ:bestallningsniva
TOMNIVÅ:tomniva
UTEBLIVEN DOSERING:dosering_utebliven
MOTORSKYDD DOSERING:motorskydd_dos
MOTORSKYDD VIBRATOR/SLÄGGA:motorskydd_slagga
MOTORSKYDD TRANSPORTSKRUV:motorskydd_transportskruv

LUFTTEMP, °C:#.##

 Vattenstånd, m

 Flöde, m3/s
 Verklig kalkdos, g/m3

 Flöde, m3/s
 Verklig dosering, kg/h

 Luft, °C
 Vatten, °C