NAMN STATUS LARM
Aloppan ONLINE OK
Arån 2 ONLINE LARM
Arån 3 OFFLINE OK
Blacklötumyrbäcken ONLINE OK
Doveln ONLINE LARM
Fuan ONLINE OK
Högån 2 ONLINE LARM
Högån 3 OFFLINE LARM
Hemmingsån 1 OFFLINE LARM
Hemmingsån 2 ONLINE LARM
Hoan ONLINE OK
Malmtäcksbäcken ONLINE OK
Röjan ONLINE OK
Svartbäcken ONLINE OK
Svinkan ONLINE OK
Tvärån ONLINE OK
Ällan 1 ONLINE OK
Ällan 2 OFFLINE LARM
Kvarnån ONLINE OK
Linan ONLINE LARM
Norr-Jämnen ONLINE OK
Olingan ONLINE OK
Sömlingan ONLINE OK
Sör-Jämnen ONLINE OK
Sexan OFFLINE LARM
Slyan OFFLINE LARM
Tvärälven ONLINE OK
Veman 1 ONLINE OK
Veman 2 ONLINE LARM
Kvissleån OFFLINE LARM