NAMN STATUS LARM
Hejasjöbäcken ONLINE OK
Siggaboda ONLINE LARM